1. Home
  2. MiSTAR 555
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
media

MiSTAR 555

Shop-floor type
CNC Coordinate Measuring Machine

เทคโนโลยีการวัดที่แม่นยำแบบสามมิติ

ใช้งานร่วมกับเครื่องจักรในสายการผลิต

MEASURE ANYWHERE
media

ทำการวัดได้ทันทีหลังการผลิต

PLACE AND MEASURE
media

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานของแผงสัมผัสและฟิกซ์เจอร์ที่ยืดหยุ่น

SMART FACTORIES
media

ดำเนินการตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

วีดีโอ
วีดีโอผลิตภัณฑ์
แคตตาล๊อกแบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามเพิ่มเติม