1. Home
  2. MiCAT Planner

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์สร้างโปรแกรมการวัดอัตโนมัติ

MiCAT Planner

แสดงรายละเอียดข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
media

MiCAT Planner

One-Click Programming ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับการวัดที่แม่นยำ

Mitutoyo Intelligent Computer Aided Technology (MiCAT)

ซอฟต์แวร์สร้างโปรแกรมการวัดอัตโนมัติ

CAD DATA WITH TOLERANCES
media

ระบุข้อมูลความคลาดเคลื่อนที่รวมอยู่ในแบบจำลอง 3 มิติด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์และการผลิต (PMI) กำหนดตำแหน่งการวัด และสร้างโปรแกรมการวัดโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

CMM SYSTEM CONFIGURATION
media

ด้วยฟังก์ชันการปรับให้เหมาะสม ซอฟต์แวร์จะประเมินเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการวัดโดยมีการปรับตำแหน่งโพรบและการเปลี่ยนเครื่องมือให้น้อยที่สุด และสร้างโปรแกรมที่เปิดใช้งานการวัดในเวลาที่น้อยที่สุด

USER-DEFINED MEASUREMENT RULES
media

การใช้ฟังก์ชันตัวแก้ไขกฎเพื่อตั้งค่ากฎการวัดจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการวัดระหว่างผู้เขียนโปรแกรม

วีดีโอ
วีดีโอผลิตภัณฑ์
แคตตาล๊อกแบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามเพิ่มเติม