1. Home
  2. 5-axis Probe System
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
media

5-Axis CMM PH20 / REVO

การทำงานที่ราบรื่นของโพรบที่ควบคุม
ห้าแกนตระหนักถึงความโดดเด่น
ประสิทธิภาพการวัด

Coordinate Measuring Machine & 5-Axis Probes

ความสามารถ 5 แกนสร้างมาตรฐานใหม่ที่น่าทึ่งเพื่อความเป็นเลิศในการวัด

การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
media

การควบคุม 5 แกนช่วยลดเวลาในการวัดได้อย่างมาก

การกำหนดค่าระบบ CMM
media

ด้วยฟังก์ชันการปรับให้เหมาะสม ซอฟต์แวร์จะประเมินเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการวัดโดยมีการปรับตำแหน่งโพรบและการเปลี่ยนเครื่องมือให้น้อยที่สุด และสร้างโปรแกรมที่เปิดใช้งานการวัดในเวลาที่น้อยที่สุด

กฎการวัดที่ผู้ใช้กำหนด
media

การใช้ฟังก์ชันตัวแก้ไขกฎเพื่อตั้งค่ากฎการวัดจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการวัดระหว่างผู้เขียนโปรแกรม

วีดีโอ
วีดีโอผลิตภัณฑ์
แคตตาล๊อกแบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามเพิ่มเติม